Vēlamie nosacījumi ALSO garantē programmas rekomendēto tirdzniecības vietu sarakstam

ALSO garantē programmas mērķis ir attīstīt un veicināt IT&T produktu atbildīgu tirdzniecību gala lietotājiem. Mēs izsakām pateicību un atbalstām visus mūsu sadarbības partnerus, kuri arī sev ir izvirzījuši mērķi veidot godīgu un sabiedrību respektējošu uzņēmējdarbību.

Lai veicinātu patērētāju uzticēšanos, ALSO garantē mājās lapā (sadaļā “Kur pirkt?”) iesakām tirdzniecības vietas (mūsu sadarbības partnerus), kuras uzskatām par drošām IT&T preču iegādei, jo tie ir uzņēmumi, kuri:

Ir zinoši par produktiem, kurus pārdod
Uzņēmums rūpējas par sava tirdzniecības personāla kompetenci, piedaloties apmācībās un semināros, kurus organizē ALSO Latvia vai mūsu pārstāvētie ražotāji. Uzņēmumā ir pieredzējuši un kompetenti pārdevēji (vismaz viens cilvēks ar 3 gadu pieredzi darbā ar ALSO Latvia, tāds, kurš ir atrodams arī mūsu datu bāzēs).

Ir finansiāli atbildīgi, prognozējami un stabili
Uzņēmumam nav piemērots tiesiskās aizsardzības process vai tiesā nav ierosināta maksātnespējas procesa lieta, kā arī nav negatīva maksājumu vēsture sadarbojoties ar ALSO Latvia.

IT&T preču tirdzniecību noteikuši kā pamatnodarbošanos
Uzņēmumam ir regulārs apgrozījums sadarbojoties ar ALSO Latvia, pirkumi notiek katru mēnesi, vēlams katru nedēļu, proti - ne tikai epizodiskas aktivitātes. Ja uzņēmums ir jauns mūsu preču izplatītājs, lai objektīvi un uzticami varētu to iekļaut rekomendēto tirdzniecības vietu sarakstā, mūsu sadarbībai būtu jāilgst ne mazāk kā 3 mēnešus.

Ir cieņpilni attieksmē pret privātpersonām
ALSO garantē visupirms ir programma privātpersonām, tāpēc uzņēmums, kuru mēs rekomendējam, aktīvi strādā B2C (Business to Customer – sadarbības modelis, kurā uzņēmums sniedz pakalpojumus vai pārdod preci patērētājam) jomā.

Atbalsta ALSO garantē iniciatīvu
Būsim priecīgi, ja mūsu rekomendēts partneris būtu gatavs izteikties par šo iniciatīvu pozitīvi, un arī ar savu mārketingu iespēju robežās piedalītos atbildīgas uzņēmējdarbības attīstībā. Tas nozīmē sarunās ar gala lietotāju nerekomendēt iegādāties preci ar nezināmu izcelsmi, bez oficiālas ražotāja nodrošinātas garantijas, ar Latvijas tirgum nepiemērotu produkta lokalizāciju, utml. Papildus, ar ALSO Latvia rakstisku atļauju veikali sava interneta mājas lapas pirmajā lapā redzamā vietā būs ievietojuši ALSO garantē logotipu, tādējādi apliecinot sadarbību un atbildību par piedāvātajiem produktiem.

Respektē patērētāju tiesības
Uzņēmumam, kuru mēs rekomendējam, nav aktīvu tiesvedības procesu ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC). Mēs paļaujamies uz mūsu sadarbības partnera godprātīgu attieksmi pret patērētāja likumos paredzētajām interesēm.


Atbilstību augstāk minētajiem kritērijiem, kā arī to, ka uzņēmums rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, garantējot drošas izcelsmes IT&T preču un sadzīves elektronikas tirdzniecību Latvijā, uzņēmums apliecina rakstiski pielikumā pie esošā sadarbības līguma. Ar pielikuma parakstīšanu, uzņēmumam apliecinot savu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, tiek uzsākta sadarbība, vienlaicīgi uzņēmumam iekļūstot rekomendēto tirdzniecības vietu sarakstā.

Izvērtējot sadarbības partneri, ALSO Latvia ir tiesības neiekļaut partneri rekomendēto tirdzniecības vietu sarakstā, kā arī vienpusēji izslēgt to no ALSO garantē rekomendēto tirdzniecības vietu saraksta, ja ir konstatējams, ka uzņēmums neatbilst noteiktajiem kritērijiem, kurus tas uzņēmies.

   
ALSO
ALSO garantē

KONTAKTI

ALSO Latvia SIA
Liliju iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija
Tālr: +371 67018333 Fakss: +371 67018301 E-pasts: LV-Office@also.com