Jautājumi un atbildes

Arvien biežāk pircēji Latvijā saskaras ar neskaidras izcelsmes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju precēm, kā arī negodīgu tirgotāju rīcību. Ņem vērā vērtīgu informāciju - iepazīties ar citu pieredzi un uzzini, kā rīkoties pārkāpuma gadījumos!

1. Kā rīkoties, ja man ir aizdomas, ka veikalā noskatītā prece ir viltojums?

2. Kā rīkoties, ja pirms pirkuma iegādes vēlos pārbaudīt preces izcelsmi, bet pārdevējs izvairās no konkrētas atbildes sniegšanas?

3. Kā noteikt, vai mana iegādātā prece ir vai nav viltojums?

4. Kā varu pārliecināties, ka pēc preces iegādes nepieciešamības gadījumā vārēšu izmantot ražotāja garantiju?

5. Kā rīkoties, ja pēc preces iegādes tirdzniecības vieta ir bankrotējusi, bet nepieciešams veikt garantijā noteikto preces remontu?

 

Atbildes no Patērētāju Tiesību aizsardzības centra Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja sniedz Ilze Žunde.

 

1. Kā rīkoties, ja man ir aizdomas, ka veikalā noskatītā prece ir viltojums?

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 14.pants nosaka, ka viltota prece uzskatāma par līguma noteikumiem neatbilstošu un, ja šāda prece ir iegādāta, tad saskaņā ar PTAL 28.pantu patērētājs var izvirzīt pārdevējam vienu no prasībām – apmainīt preci pret tās ekvivalentu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem vai atcelt līgumu un atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Patērētājam ir arī tiesības vērsties ar iesniegumu Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldē.

 

2. Kā rīkoties, ja pirms pirkuma iegādes vēlos pārbaudīt preces izcelsmi, bet pārdevējs izvairās no konkrētas atbildes sniegšanas?

PTAL 18.pants nosaka - lai varētu identificēt ražotāju, marķējumā uz preces, iesaiņojuma vai uz pievienotās etiķetes jārāda ražotāja atrašanās vieta un nosaukums. Ja tas nav iespējams, atrašanās vietu un nosaukumu norāda uz ārējā iepakojuma, pavaddokumentos vai tirdzniecības vietā. Pārdevēja pienākums ir iepazīstināt patērētāju ar šo informāciju. Pārdevējam aizliegts piedāvāt vai pārdot viltotu preci vai preci, kuras ražotāju nav iespējams identificēt.

Ja netiek sniegta PTAL 18.pantā norādītā informācija, pircējam ir tiesības informēt par pārkāpumu Patērētāju Tiesību aizsardzības centru (PTAC) vai Valsts policiju.

 

 3. Kā noteikt, vai mana iegādātā prece ir vai nav viltojums?

 Oficiālu apliecinājumu par preces autentiskumu var sniegt preces ražotājs vai tā autorizētais pārstāvis.

 

4. Kā varu pārliecināties, ka pēc preces iegādes nepieciešamības gadījumā vārēšu izmantot ražotāja garantiju?

Saskaņā PTAL 27.pantu patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Par darījumu apliecinošu dokumentu var kalpot pirkuma čeks, stingrās uzskaites kvīts vai bankas maksājuma uzdevums.

Saskaņā ar PTAL 16.pantu garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt preci, bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

Garantija jādod rakstveidā, un tajā skaidri jārāda tās nosacījumi - garantijas termiņš (laikposms, uz kuru attiecināta garantija) un garantijas devēja nosaukums. Tajā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē. Ja garantija neatbilst šiem noteikumiem, patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai garantija tiktu izpildīta.

5. Kā rīkoties, ja pēc preces iegādes tirdzniecības vieta ir bankrotējusi, bet nepieciešams veikt garantijā noteikto preces remontu?

ALSO Latvia: Lai mēs varētu palīdzēt atrisināt ar preci radušās problēmas, sākotnēji būtu jāpārliecinās, ka preces izplatītājs ir ALSO Latvia. To var izdarīt reģistrējoties www.alsogarante.lv sadaļā Jautā mums sūtot pieprasījumu to pārbaudīt, attiecīgajā jautājuma logā ierakstot iegādātās preces tirdzniecības vietu, ražotāja nosaukumu, seriālo numuru un kodu.

Ja tiks noteikts, ka preces izplatītājs ir ALSO Latvia un garantija ir spēkā, patērētājam tiks nodrošināta garantijas saistību izpilde mūsu norādītajā garantijas servisa apkalpošanas vietā.

Patērētājam būs jāsazinās ar mūsu norādīto garantijas servisa apkalpošanas vietu, lai:

  • norunātu preces nodošanu apkalpošanai,
  • noteiktu tās atbilstību garantijas nosacījumiem (vai nav bojāta paša patērētāja darbības rezultātā),
  • vienotos par kompensācijas mehānismu - preces remontu vai nomaiņu,
  • kā arī par preces saņemšanu pēc garantijas saistību izpildes.

Par pierādījumu garantijai nepieciešams pirkuma čeks un/vai garantijas apliecība, ko izsniedzis tirgotājs. Gadījumā, ja patērētājam nav šo dokumentu, tad pastāv iespēja, ka to var apliecināt ar seriālo numuru, ja tā ir ALSO Latvia izplatīta prece.

Saremontētās vai nomainītās preces ražotāja garantijas laiks paliek identisks ar iegādātās preces ražotāja garantiju. Piemēram, ja preces ražotāja garantijas laiks ir 3 gadi un mēs saremontējām to 1 gadu pēc tās pirkuma brīža, tad atliek vēl 2 gadi garantijas.

PTAC: Vispirms ir nepieciešams noskaidrot uzņēmuma pašreizējo statusu. To var izdarīt Uzņēmumu reģistra (UR) mājas lapā, meklējot uzņēmumu pēc tā juridiskā nosaukuma vai reģistrācijas numura, kas redzams pirkuma čekā. Atrodot attiecīgo uzņēmumu, būs redzamas piezīmes par iespējamu tā maksātnespēju, bankrotu, likvidāciju u.tml. Ja šādu piezīmju nav, uzņēmums joprojām darbojas un patērētājam ar rakstisku prasījuma pieteikumu ierakstītas vēstules formā jāvēršas juridiskajā adresē, kas redzama UR mājas lapā. Ja 10 dienu laikā patērētājs nesaņem atbildi no pārdevēja, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, jo netiek ievērota ar normatīvajiem aktiem noteiktā kārtība.
Savukārt, ja uzņēmums ir bankrotējis vai likvidēts, patērētāja tiesības pieteikt prasījumu ir ierobežotas - šajā gadījumā var palīdzēt ražotāja garantija, ko apliecina garantijas talons. Šādā gadījumā patērētājs var doties uz norādīto servisa centru vai pie ražotāja oficiālā pārstāvja.

   
ALSO
ALSO garantē

KONTAKTI

ALSO Latvia SIA
Liliju iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija
Tālr: +371 67018333 Fakss: +371 67018301 E-pasts: LV-Office@also.com